Opgave 5: Goed onderhouden, duurzame en veilige woningen

We willen dat onze woningen goed onderhouden, duurzaam en veilig zijn.

Voor het onderhoud hanteren we een minimale basiskwaliteit waarmee de woning voldoet aan de actuele maatstaven .

Duurzame woningen zijn goed voor het milieu en voor de portemonnee van onze huurders. Hoewel onze woningvoorraad inmiddels al gemiddeld energielabel B heeft reiken onze ambities verder. We willen dat élke woning minimaal voldoet aan de vereisten van label C. De uitvoering van onze duurzaamheidsambities hangt echter samen met de vaststelling van de warmtevisies van de gemeenten. Naast het uitvoeren van maatregelen in de woningen, zoals isolatie en dubbel glas, richten we ons ook op voorlichting en het gebruik van groene energie zoals zonnepanelen.

We willen dat onze woningen voldoen aan de voorwaarden van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.