Opgave 4: Woningen waarin mensen lang thuis kunnen blijven wonen

De meeste mensen willen zo lang mogelijk in hun eigen huis in hun eigen omgeving en buurt blijven wonen. Ook als dit fysiek lastiger wordt of de woning aan andere eisen moet voldoen.

Wij willen dit zo veel als mogelijk faciliteren. Daarbij richten wij ons op:

  1. Zorgen dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen door het aanpassen/toevoegen van basisvoorzieningen zoals een 2e toilet boven, geen drempels en brede deuren.
  2. Het clusteren van woningen voor senioren zodat het makkelijker is hier nabije zorg te organiseren.
  3. Het realiseren van specifieke woonvormen voor specifieke doelgroepen