Opgave 3: Eerlijke verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen

We vinden het belangrijk dat de woningen die vrijkomen op een eerlijke manier verdeeld worden. Op een manier die ruimte biedt aan iedereen die een woning zoekt en daarvoor op ons is aangewezen.

Wij zijn er voor iedereen die ons nodig heeft. Maar in ieder geval voor mensen met een laag inkomen, urgenten, spoedzoekers, statushouders en huishoudens met inkomens die net geen toegang hebben tot een woning met een huurprijs onder de liberalisatiegrens.

We merken dat ook hier de druk op de sociale woningmarkt toeneemt. Wij willen dat de zoektijd voor woningzoekenden in ons werkgebied gelijk of korter is dan het gemiddelde in de regio. Daarom stimuleren we de doorstroming zodat de woningmarkt in beweging blijft. En werken we nieuwe woonoplossingen uit die passen bij de huidige vraag, zoals tijdelijke woningen, tijdelijke contracten, vrije sector huurwoningen en voor zorg geschikte woningen.

Daarnaast houden we oog voor de diversiteit in en draagkracht van de dorpen en steden. Om dit te bevorderen, streven we naar een gezonde mix van huishoudens in wijken en buurten. Als het echt nodig is, sturen we hierin bij.