Opgave 2: Voldoende betaalbare woningen

We willen zoveel mogelijk mensen die vanwege hun inkomen of een andere reden in aanmerking komen voor een sociale huurwoning een huis kunnen bieden.

Op langere termijn verwachten we voldoende woningen te hebben. Maar voor de korte termijn is er wel ruimte voor groei, met name in de gemeenten Steenbergen en Moerdijk. Samen met gemeenten en andere partners maken we inzichtelijk wat er qua aantal en type woningen per dorp of stad nodig is.

Naast sociale huurwoningen voegen we ook woningen met een hogere huur toe aan onze woningvoorraad. Deze gebruiken we om doorstroming te stimuleren zodat er weer sociale huurwoningen vrijkomen. Ook zetten we ze in om de diversiteit in de wijken te bevorderen.

We onderzoeken de mogelijkheden om meer huishoudens in een grote woning te kunnen huisvesten (zogenaamde voordeurdeling).

Wij zien ook mogelijkheden om onze doelgroepen te bedienen door de verkoop van huurwoningen. Op stads-en dorpsniveau willen we bekijken welke effecten dat heeft en of er vervolgens nieuwe huurwoningen kunnen of moeten worden toegevoegd.