Pilots om doorstroming te bevorderen (1)

Woonkwartier start 2 pilots om doorstroming in kleine kernen te bevorderen.

Binnenkort start de bouw van nieuwbouwprojecten Rebus in Stampersgat en Plein 1940 in Zevenbergschen Hoek. Woonkwartier geeft eenmalig inwoners uit deze dorpen die ouder zijn dan 55 en een woning achterlaten voorrang op deze nieuwbouw huurappartementen. Met als doel om te kijken of hiermee de doorstroming in deze dorpen wordt bevorderd.

Aanleiding
In de dorpen en kleinere kernen in het werkgebied van Woonkwartier wonen ouderen vaak in eengezinswoningen. In de huidige krappe woningmarkt, waarin er vaak geen geschikte woningen in de buurt beschikbaar zijn, verhuizen zij niet makkelijk. Hierdoor komen er weinig woningen meer vrij voor bijvoorbeeld jongeren of jonge gezinnen. Door ouderen uit de eigen kern voorrang te geven op de nieuwbouwappartementen willen we in beeld krijgen of dit ervoor zorgt dat de doorstroming in deze kleinere kernen beter op gang komt.

Totstandkoming
In Stampersgat is deze pilot het resultaat van een mooie samenwerking met de gemeente Halderberge en de Samenstichting Stampersgat. Ook in Zevenbergschen Hoek kwam de vraag van de bewoners zelf en stond de gemeente Moerdijk welwillend tegenover het plan. Afhankelijk van de uitkomst van deze pilots kijkt Woonkwartier of een dergelijke maatregel ook in andere kleine kernen in het werkgebied effectief kan zijn.

Voorwaarden
De eenmalige voorrang geldt alleen voor inwoners uit de betreffende kern die 55 jaar of ouder zijn, een huur- of een koopwoning na verhuizing achterlaten en voldoen aan de inkomensvoorwaarden van passend toewijzen. Zij kunnen zich inschrijven bij Klik voor wonen en straks via de website reageren op het woningaanbod. De volgorde van toewijzing verloopt vervolgens op volgorde van inschrijfduur.