Betaalbaarheid voorop bij jaarlijkse huuraanpassing

Elk jaar krijgen huurders per 1 juli te maken met een huuraanpassing. Dit jaar volgen we hierbij de Nationale Prestatieafspraken waarin het betaalbaar wonen voor mensen met een lager inkomen centraal staat. Hierdoor krijgen een kleine 2000 huurders met een laag inkomen een huurverlaging. Anderen krijgen een huurverhoging van 2,6%.

Zowel huurverlaging als huurverhoging in 2023
Al onze huurders ontvangen voor 1 mei een brief. Hierin staat welke huuraanpassing vanaf 1 juli voor hen geldt. Voor een kleine 2000 huurders wordt de huur verlaagd. Bij anderen wordt de huur verhoogd met 2,6%. Onze keuzes hierbij zijn vooraf afgestemd met onze Huurdersvereniging Fijn Wonen.

Nationale Prestatieafspraken
Wij volgen hiermee de Nationale Prestatieafspraken die vorig jaar zijn gemaakt tussen de overheid, Aedes, de Woonbond en VNG. Hierin is ook extra aandacht voor de betaalbaarheid van huren. Zo is afgesproken dat de jaarlijkse huurverhoging niet langer gekoppeld is aan de inflatie maar aan de CAO-loonontwikkeling. Bovendien wordt voor huurders die nu meer dan € 575,03 aan huur betalen en een inkomen op of onder 120% van het sociaal minimum hebben de huur verlaagd naar € 575,03.  

Mogelijk recht op huurverlaging bij inkomensdaling
Huurders komen in aanmerking voor huurverlaging als ze:

  • Vóór 1 maart bij ons huren;
  • Een sociaal huurcontract hebben;
  • Een kale huurprijs van meer dan € 575,03 per maand hebben.

Wij baseren ons op de gegevens die wij van de Belastingdienst ontvangen. Deze dateren uit 2021. Is er de afgelopen jaren weinig veranderd in uw inkomen en heeft u recht op huurverlaging? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt dan automatisch een bericht hierover van ons.

Is uw inkomen sinds 2022 blijvend gedaald? Dan heeft u misschien alsnog recht op huurverlaging. Vraag dit dan alsnog zelf aan. Klik hier om een schema te bekijken op onze website. Daarmee controleert u of u hiervoor in aanmerking komt. Ook vindt u hier een formulier dat u kunt gebruiken om de huurverlaging aan te vragen.

U kunt uiteraard ook altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag!

Betaalbaarheid voorop
Veel van onze huurders hebben een bescheiden inkomen. Woonkwartier vindt het dan ook belangrijk dat onze sociale huurwoningen betaalbaar blijven voor deze mensen, nu en in de toekomst. Daarom vragen wij nooit de maximale wettelijke huur voor deze woningen.  

De maximale huur die woningcorporaties voor een sociale huurwoning mogen vragen is gebaseerd op het aantal punten dat aan een woning wordt toegekend. Het aantal punten is gebaseerd op o.a. de WOZ-waarde, de grootte en energiezuinigheid van een woning. U kunt de woningwaardering van hun huurwoning bekijken via uw eigen account op www.woonkwartier.nl.

Huurt u van Woonkwartier en loopt u inkomsten mis of dreigt u uw baan te verliezen? En lukt het daardoor niet om uw huur te betalen? Neem dan meteen contact met ons op. Zodat we samen hierover tijdig goede afspraken te maken.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Moet ik zelf huurverlaging aanvragen of niet?
Als u in 2021 een inkomensdaling heeft gehad en voldoet aan de andere voorwaarden hierboven, dan ontvangt u van ons in april een brief met informatie over de huurverlaging. U hoeft zelf geen aanvraag te doen. Als u later dan 2021 een inkomensdaling heeft gehad en voldoet aan de andere voorwaarden hierboven, dan vraagt u zelf huurverlaging aan bij Woonkwartier. 

Waarom wordt een woning naast mij goedkoper of juist duurder aangeboden? 
Voor nieuwe huurders van zowel sociale als vrije sector woningen geldt dat zij een bepaald percentage van de maximaal wettelijke huur gaan betalen. Hierdoor kan er een verschil in huurprijs voor woningen met hetzelfde aantal woningwaarderingspunten ontstaan. Naast de jaarlijkse huuraanpassing hebben ook aanpassingen of verbeteringen aan uw woning invloed op uw huurprijs.

Hoe kom ik er achter op hoeveel punten mijn woning wordt gewaardeerd? 
Om er achter te komen hoeveel punten uw woning krijgt in het woningwaarderingsstelsel kunt u kijken op ons klantportaal op www.woonkwartier.nl. Ontvangt u het liever per post? Laat het ons weten. 

Waarom wordt onderscheid gemaakt tussen vrije sector woningen en sociale huurwoningen? 
Woonkwartier wil graag dat er voor alle woningzoekenden in verschillende inkomensdoelgroepen binnen het werkgebied voldoende en betaalbare huurwoningen zijn. Bovendien moeten deze woningen ook in de toekomst betaalbaar blijven. Onze belangrijkste taak als woningcorporaties is het huisvesten van mensen met een laag- of middeninkomen. Vandaar dat we de huurprijzen van juist de goedkopere woningen laag willen houden.  

De afgelopen jaren heb ik altijd een huurverlaging gehad, maar nu heb ik geen verlaging. Hoe zit dat?  
De jaarlijkse huuraanpassing kan elk jaar anders zijn. Ook aanpassingen of verbeteringen aan uw woning die u aanvraagt bij Woonkwartier, kunnen invloed hebben op uw huurprijs. 

Blijft mijn huur altijd hetzelfde bedrag? 
Nee. Verhuurders mogen jaarlijks de huurprijs aanpassen. Over de maximale verhoging  worden jaarlijks regels vastgesteld. Daarnaast past de overheid ieder jaar de maximale wettelijke huur aan.

Wordt de nieuwe huurprijs automatisch afgeschreven? 
Heeft u aan ons toestemming gegeven om de huur van uw bankrekening af te schrijven? Dan passen wij de nieuwe huur automatisch aan. Let op! Betaalt u de huur op een andere wijze? Zorg er dan zelf voor dat u het huurbedrag vanaf 1 juli aanpast. 

Moet ik de nieuwe huurprijs doorgeven aan de Belastingdienst? 
Ontvangt u huurtoeslag? Dan hoeft u de nieuwe huurprijs per 1 juli 2023 niet door te geven aan de Belastingdienst. Wij doen dit voor u. We adviseren de groep bewoners die niet zelf de huurverlaging hoeft aan te vragen om zelf ook hun verlaagde huurprijs alvast door te geven aan de Belastingdienst. Dan wordt de huurtoeslag sneller aangepast. En hoeft u volgend jaar door de huurverlaging geen bedrag terug te betalen aan de Belastingdienst. De groep bewoners die zelf huurverlaging aanvraagt hoeft hun nieuwe huurprijs niet zelf door te geven aan de Belastingdienst.

De woning van mijn buren heeft een mooiere/nieuwe badkamer/keuken/toilet. Waarom is de huurprijs van die woning gelijk aan die van ons? 
Een nieuwe of mooiere badkamer/keuken/toilet leidt niet tot meer woningwaarderingspunten en dus ook niet tot een hogere huur. 

Hoe kan ik bezwaar maken? 

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking bij de gemeente 
Vanaf 1 oktober 2015 is de WOZ-waarde van invloed op de maximale huurprijs van uw woning. U heeft de WOZ-beschikking eind februari/begin maart  ontvangen via uw gemeente of de Belastingsamenwerking West-Brabant. U kunt ook op ons klantportaal www.woonkwartier.nl kijken om er achter te komen hoeveel punten uw woning krijgt in het woningwaarderingsstelsel. Dien uw bezwaar tegen deze beschikking in bij de gemeente. Ze nemen het in behandeling als u dit binnen 6 weken indient. Op de website van de Huurcommissie berekent u wat de maximale huurprijs van uw woning is. Op de website van de Woonbond (www.woonbond.nl) staat een voorbeeldbrief. Gebruik de brief om bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking.  

Bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging bij Woonkwartier 
Bent u het niet eens met de voorgestelde huurverhoging, maak dan bezwaar. Bezwaar maken bij een vrije sector woning is alleen mogelijk als de huurprijs niet volgens de afspraken in het huurcontract. Of als de huur dit jaar met meer dan 3,3% is verhoogd.  Let op, het gaat om de huurprijs bij de start van het huurcontract. Deze grens staat op www.rijksoverheid.nl.  

Bezwaar maken kan op verschillende gronden: 

  1. Overschrijding van de maximale huurprijsgrens.
  2. De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd vanwege ernstige onderhoudsgebreken die nog niet verholpen zijn. Of als de Huurcommissie dit verzoek nog in behandeling heeft.
  3. Het voorstel huuraanpassing is te laat naar u verzonden.
  4. De huuraanpassing is hoger dan wettelijk toegestaan (in 2023 bedraagt de maximaal toegestane huurverhoging 3,1%).
  5. Er staan feitelijke onjuistheden in het voorstel huuraanpassing.
  6. Uw huur is minder dan 1 jaar geleden al verhoogd.

Het bezwaarformulier staat op www.huurcommissie.nl of is op te vragen bij de Huurcommissie. Uw schriftelijke bezwaar moet uiterlijk 1 juli 2023 bij ons binnen zijn. Het kan gebeuren dat wij het niet eens zijn met uw bezwaar. Dan sturen wij het formulier door naar de Huurcommissie. Daarin doen we het verzoek een uitspraak te doen over de voorgestelde verhoging van de huurprijs. Als de Huurcommissie het voorstel van Woonkwartier redelijk vindt, betaalt u de Huurcommissie € 25 aan legeskosten. Bezwaar maken is niet mogelijk op grond van onderhoudsgebreken. Hiervoor geldt een aparte procedure, waar u het hele jaar gebruik van kunt maken.  

Ik kom in de problemen om mijn huur te betalen. Wat kan ik doen?
Loopt u inkomsten mis of dreigt u uw baan te verliezen? Lukt het daardoor niet om uw huur te betalen? Laat het ons dan weten zodat we samen hierover tijdig goede afspraken kunnen maken.

Waarom zit er geen huurkrant bij de brief of e-mail over de jaarlijkse huuraanpassing? 
U ontvangt de huurkrant bij het bewonersblad. In de huurkrant staat informatie over de regels rondom huuraanpassingen. Maar ook over aanvragen van huurtoeslag en het bezwaar maken. Het bewonersblad Kwartslag en de huurkrant ontvangt u ongeveer halverwege april.