Duurzaamheid

In oktober 2018 stelde Woonkwartier de duurzaamheidsvisie 'Op weg naar klimaatneutraal en betaalbaar wonen in 2050' vast. De duurzaamheidsvisie maakt duidelijk hoe wij onze verantwoordelijkheid nemen voor de verduurzaming. Uiteraard sluiten de beschreven doelstellingen en ambities naadloos aan bij onze strategische koers en missie, namelijk kwalitatief goede, duurzame en betaalbare woningen voor al onze huurders. Nu en in de toekomst!

5 belangrijke speerpunten

De duurzaamheidsvisie beschrijft 4 belangrijke speerpunten waar Woonkwartier zich op richt. In 2020 is daar een 5e speerpunt aan toegevoegd:

  1. Woningvoorraad CO2 = nul & Van aardgas los
  2. Milieubewuste en spaarzame huurders
  3. Milieubewust en spaarzaam Woonkwartier
  4. Circulair bouwen & beheren
  5. Klimaatadaptatie

Samen verdienen we de toekomst

Onze duurzaamheidsvisie Woonkwartier kwam tot stand met input van verschillende partners binnen het werkgebied. Huurdersvereniging Fijn Wonen, de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Steenbergen, Energiek Halderberge, Energiek Moerdijk, Energiek Brabantse Wal en Netbeheerder Enexis dachten mee over de inhoud van deze visie. Door onze visie op verduurzaming met anderen te delen en compleet te maken, kunnen we ambities en doelstellingen op elkaar afstemmen en effectief met elkaar aan de slag gaan. Niet voor niets luidt onze slogan ‘Samen verdienen we de toekomst.