Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Woonkwartier aansprakelijk stellen

Wanneer u Woonkwartier aansprakelijk wilt stellen voor schade, moet de aansprakelijkstelling voldoen aan een aantal voorwaarden. Wij verzoeken u om uw claim goed te onderbouwen. Op die manier kunnen wij deze goed beoordelen. Als eisende partij moet u onderstaande zaken aannemelijk maken.

  1. Op basis van welke feiten acht u het aannemelijk dat de schade is veroorzaakt door nalatig gedrag van Woonkwartier? Wat is de termijn waarbinnen de reparatie heeft plaatsgevonden? Wat is de relatie van het gebrek tot de locatie van de schade? Wat is de toename van de geleden schade ten opzichte van de schade die zou zijn ontstaan wanneer Woonkwartier binnen een redelijke termijn het gebrek zou hebben verholpen, ervan uitgaande dat Woonkwartier het gebrek niet binnen een redelijke termijn heeft verholpen?
  2. Kunt u een detailfoto van de schade, een foto van de situatie die een relatie legt tussen de schade en het voorval / de lekkage, overleggen?.
  3. Onderbouwing hoogte claim, bijvoorbeeld door het overhandigen van een factuur van een meubelstuk, inclusief aankoopdatum of een offerte voor het herstel van de schade.
  4. Een afwijzing van uw inboedelverzekering. Op die manier kunt u aantonen dat u de schade niet zowel bij uw inboedelverzekering als bij onze aansprakelijkheidsverzekering claimt. Het door u geclaimde voorval kan vallen onder de dekking van een inboedelverzekering.