Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Regionale Geschillencommissie

Heeft u de interne klachtenprocedure bij uw woningcorporatie doorlopen, maar bent u niet tevreden over de uitkomst? Dan kunt u online een beroep indienen bij de Regionale Geschillencommissie.

Deze officiële, onafhankelijke instantie toetst geschillen tussen (ex)huurders of woningzoekenden van de aangesloten corporaties. Na bestudering van de stukken en het eventueel horen van de betrokken partijen, komt de Regionale Geschillencommissie tot een zwaarwegend advies aan de betreffende woningcorporatie. Voor meer informatie verwijzen graag naar www.regionalegeschillencommissie.nl