Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Klachtenprocedure

Heeft u al verschillende keren een vraag gesteld aan Woonkwartier, maar nog geen antwoord gekregen? Of heeft u een probleem gemeld dat naar uw mening niet of onvoldoende is opgelost? Bent u ontevreden over iets wat een medewerker van Woonkwartier heeft gedaan of juist heeft nagelaten? In deze gevallen kunt u een klacht indienen.

Onze klachtenprocedure bestaat uit drie stappen:

Stap 1        Meld het ons
Het kan natuurlijk voorkomen dat u het niet eens bent met Woonkwartier of dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. Meld dit dan schriftelijk bij ons. U kunt hier ons klachtenformulier invullen. Wij nemen uw klacht in behandeling en afhankelijk van de aard van uw klacht nodigen wij u uit voor een gesprek op ons kantoor of nemen telefonisch contact met u op. Vervolgens ontvangt u van ons een schriftelijke reactie met de uitkomst of advies.

Stap 2        De directie
Kunnen we samen niet tot een oplossing komen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de directie van Woonkwartier. Dit dient u binnen tien werkdagen na ontvangst van onze schriftelijke reactie (zie stap 1) te doen. Binnen twintig werkdagen wordt het onderbouwde besluit van de directie schriftelijk aan u verzonden.

Stap 3        Regionale Geschillencommissie
Als er helaas nog steeds geen passende oplossing is gekomen voor uw klacht, dan kunt u terecht bij de Regionale Geschillencommissie. Dit dient u binnen tien werkdagen na ontvangst van de schriftelijke reactie van de directie (zie stap 2) te doen. U dient uw geschil digitaal in te dienen bij de Regionale Geschillencommissie via www.regionalegeschillencommissie.nl.

Wie kan een klacht indienen?
Huurders, medehuurders, ex(mede)huurders en toekomstige (mede)huurders kunnen een klacht bij Woonkwartier indienen.