Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Bijna altijd komen we in goed overleg tot een oplossing. Lukt dit niet? Dan hebben wij een klachtenprocedure. Maar hoe zit die eigenlijk in elkaar?

Wij helpen u graag

1 Meld uw klacht
Bent u ontevreden over onze dienstverlening? Of bent u het niet eens met een bepaalde beslissing? Meld dit dan schriftelijk bij ons. Gebruik hiervoor het klachtenformulier op onze website. Afhankelijk van het soort klacht, nodigen wij u uit voor een gesprek bij op ons kantoor of nemen we telefonisch contact met u op. Daarna ontvangt u van ons een schriftelijke reactie met de uitkomst of een advies.

2 De directie
Bent u ontevreden over de geboden oplossing? Dan heeft u 10 werkdagen om uw klacht schriftelijk voor te leggen aan onze directeur. Hij neemt vervolgens binnen 20 werkdagen een besluit en stuurt u hierover een brief.

3 Regionale Geschillencommissie
Is er nog steeds geen passende oplossing voor uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Regionale Geschillencommissie. Deze onafhankelijke instantie beoordeelt meningsverschillen tussen (ex)huurders of woningzoekenden en de aangesloten woningcorporaties. U kunt uw klacht binnen 10 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke reactie van de directie (zie stap 2) indienen via   www.regionalegeschillencommissie.nl. De commissie beoordeelt de stukken en neemt eventueel contact op met de betrokken partijen. Daarna brengt zij een dringend advies  uit aan onze directeur. In de meeste gevallen nemen we dit advies over.

Let op!

  • Voor klachten over dienstverlening kunt u terecht bij de Regionale Geschillencommissie. U kunt hier terecht als bovenstaande stappen doorlopen zijn.
  • Voor klachten van technische aard kunt u terecht bij    de Huurcommissie. U kunt hier meteen terecht als u dat wilt.

Wie kan een klacht indienen?

Huurders, medehuurders, ex(mede)huurders en toekomstige (mede)huurders kunnen een klacht bij Woonkwartier indienen.