Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Huurprijsaanpassing 2018

Betaalbaarheid voorop
Net als voorgaande jaren mogen wij met ingang van 1 juli een huurverhoging doorvoeren,. Wij vinden het belangrijk dat onze sociale huurwoningen betaalbaar blijven voor onze huurders, nu en in de toekomst. Daarom kiezen we er voor de huurverhogingsruimte die de overheid ons geeft niet geheel te gebruiken, maar slechts gedeeltelijk. Gemiddeld stijgen de huren dit jaar met 1,4%.

Streefhuur sociale huurwoningen
Omdat Woonkwartier betaalbaarheid van de sociale huurwoningen belangrijk vindt, vragen we nooit de maximale wettelijke huur. We streven er naar dat op langere termijn de huren van al onze sociale huurwoningen op 70% van deze maximale huur liggen. Dat noemen we de streefhuur. Net als in 2017 is de huuraanpassing van dit jaar erop gericht in stappen toe te groeien naar deze streefhuur. Dit betekent dat een deel van de huurders een huurverhoging krijgt, en voor anderen de huur wordt verlaagd.

Rekenvoorbeeld streefhuur sociale huurwoning
De maximale huur die wij voor een sociale huurwoning mogen vragen, is gebaseerd op een aantal punten dat aan een woning wordt toegekend op basis van o.a. de WOZ-waarde, de grootte van een woning, de energie-index en de ligging. Stel een woning komt hierbij uit op 123 punten. De huurprijs die een corporatie in dat geval wettelijk maximaal mag vragen, bedraagt per 1 juli 2018 € 600,87. De huurprijs die Woonkwartier maximaal nu of op lange termijn rekent, bedraagt in dit geval 70% van € 600,87 oftewel  € 420,61. 

Zowel huurverhoging als huurverlaging
Voor onze sociale huurwoningen werken we in stappen toe naar een streefhuur van 70% van de maximale huur. Voor huurders met een huurprijs onder de 70% betekent dit dat de huur met maximaal 2,4% wordt verhoogd. Voor huurders met een huurprijs boven de 70% betekent dit dat de huur wordt verlaagd (met maximaal 2,4%). Bovendien wordt de huur van de sociale huurwoningen met een huurprijs boven de 90% van maximaal redelijk verlaagd zodat deze daalt tot onder de 90%.

Huuraanpassing vrije sectorwoningen
Voor de vrije sector woningen geldt een streefhuur van tenminste 80% van de maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS). Huurders van een vrije sector woning krijgen, afhankelijk van hun contract, een huurverhoging die jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld.

 

Veel gestelde vragen

Waarom wordt een woning naast mij goedkoper of juist duurder aangeboden?
Voor nieuwe huurders van zowel sociale als vrije sector woningen geldt dat zij direct de vastgestelde streefhuur gaan betalen. Hierdoor kan er tijdelijk een verschil in huurprijs voor woningen met hetzelfde aantal woningwaarderingspunten ontstaan. Bij de sociale huurwoningen verdwijnt dat verschil op termijn door de jaarlijkse huuraanpassing. Het doel is dat woningen met dezelfde waardering op termijn dezelfde huurprijs krijgen.

Hoe kom ik er achter op hoeveel punten mijn woning wordt gewaardeerd?
Om er achter te komen hoeveel punten uw woning krijgt in het woningwaarderingsstelsel kunt u de website van de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl) of van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurprijs-en-puntentelling) nakijken. Het aantal woningwaarderingspunten bepaalt de maximale wettelijke huur.

Waarom wordt onderscheid gemaakt tussen de streefhuur van vrije sector woningen (tenminste 80%) en van sociale huurwoningen (70%)?
Woonkwartier wil graag dat er voor alle woningzoekenden in verschillende inkomensdoelgroepen binnen het werkgebied voldoende en betaalbare huurwoningen zijn. Bovendien moeten deze woningen ook in de toekomst betaalbaar blijven. Onze belangrijkste taak als woningcorporaties is het huisvesten van mensen met een laag-of middeninkomen. Vandaar dat we de huurprijzen van juist de goedkopere woningen laag willen houden. Maar ook voor de duurdere woningen vragen we niet de maximale wettelijke huur. Op die manier komen we woningzoekenden met een laag, midden en hoger inkomen tegemoet.

Hoe ver ligt de huur van mijn woning van de streefhuur af?
Daarvoor neemt u de streefhuur minus de huur die u nu voor uw woning betaald. Stel uw woning komt in het woningwaarderingsstelsel uit op 123 punten. De huurprijs die een corporatie wettelijk maximaal mag vragen, bedraagt per 1 juli 2018 € 600,87. De huurprijs die Woonkwartier maximaal nu of op lange termijn rekent, bedraagt 70% van € 600,87 is € 420,61. De streefhuur is dus € 420,61 en daarvan trekt u uw huidige huur van af. Het bedrag dat overblijft, is het verschil tussen de streefhuur en de huidige huur.

Hoe lang duurt het voordat ik de streefhuur ga betalen?
Dat is lastig nu al aan te geven. Naast van de jaarlijkse huuraanpassing hebben ook aanpassingen of verbeteringen aan uw woning, door u of door Woonkwartier, hier invloed op.

Blijft mijn huur dan altijd hetzelfde bedrag als mijn huidige huur ook de streefhuur is?
Ieder jaar past de overheid de maximale wettelijke huur aan. Omdat de streefhuur een percentage is van de maximale wettelijke huur, zal ook de streefhuur jaarlijks veranderen. Daarnaast kan ook de WOZ-waarde van uw woning wijzigen waardoor de maximale huur wijzigt.