Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Huurbevriezing in 2021

Jaarlijks krijgen huurders van sociale huurwoningen op 1 juli  te maken met een huuraanpassing. In februari maakte minister Ollongren bekend de huren voor deze huurders te bevriezen. Dit betekent dat de huren gelijk blijven. De huurbevriezing geldt voor alle huurders in een sociale huurwoning. In 2021 hebben een aantal huurders van Woonkwartier met een hoge huur en laag inkomen ook recht op een eenmalige huurverlaging.

Huurbevriezing
Alle huurders van een sociale huurwoning van Woonkwartier ontvangen vóór 1 mei een individuele brief waarin staat dat hun huur dit jaar gelijk blijft. Voor vrije sector woningen, garages en parkeerplaatsen gelden andere regels en percentages. Deze huurders ontvangen ook een brief van Woonkwartier  met de mededeling dat de huur verhoogd is zoals afgesproken in de huurovereenkomst en volgens de voorwaarden van de wet. 

Eenmalige huurverlaging
In 2021 geldt voor huurders met een laag inkomen ook de wet Eenmalige Huurverlaging. Hierdoor hebben huurders in een sociale huurwoning recht op een eenmalige huurverlaging als ze in verhouding tot hun inkomen te duur wonen. De voorwaarde hierbij is dat het inkomen over 2019  onder de inkomensgrenzen voor passend toewijzen ligt én de huurder een kale huurprijs heeft boven de geldende huurprijsgrens. 357 huurders van Woonkwartier komen hiervoor in aanmerking en krijgen een huurverlaging naar die huurprijsgrens. Deze huurders ontvingen uiterlijk in maart een brief van Woonkwartier. De huurverlaging gaat in op 1 april 2021.

Een aantal huishoudens dient zelf een aanvraag te doen
Ook huishoudens die in 2020 te maken hebben gehad met een inkomensdaling kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een éénmalige huurverlaging. Op de website van Woonkwartier staat een stroomschema wat huurders kunnen gebruiken om te toetsen of ze hiervoor in aanmerking komen. Wanneer dat het geval is kunnen ze hiervoor een verzoek bij Woonkwartier indienen.

Maatwerkoplossingen voor huurders met inkomstenverlies door coronacrisis
We kunnen ons voorstellen dat huurders door het coronavirus inkomsten mislopen of hun baan dreigen te verliezen. Huurders die hierdoor de huur niet kunnen betalen nodigen we uit om dit aan ons te laten weten. Samen met de huurder zoeken we naar een passende oplossing. Denk bijvoorbeeld aan betalingsregelingen en de mogelijkheid tot uitstel van betaling. U vindt hier een aanvraagformulier.

Veel gestelde vragen en antwoorden over de Huurbevriezing vindt u hier.