Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Eenmalige huurverlaging in 2021

In 2021 geldt de wet Eenmalige Huurverlaging voor huurders met een lager inkomen. Deze wet betekent dat huurders in een sociale huurwoning dit jaar recht hebben op een eenmalige huurverlaging als ze in verhouding tot hun inkomen  te duur wonen. Een aantal huurders van Woonkwartier komen in aanmerking voor huurverlaging. De voorwaarde is dat het  inkomen onder de inkomensgrenzen voor huurtoeslag ligt én de huurder een  kale huurprijs heeft boven de geldende huurprijsgrens. Deze huurders krijgen een huurverlaging naar die huurprijsgrens. Het inkomen over 2019 wordt gecontroleerd bij de belastingdienst.

Huurders die in aanmerking komen ontvangen vóór maart  een brief van Woonkwartier. De huurverlaging gaat in op 1 april 2021. Op de website staat een stroomschema die huurders kunnen doorlopen om te controleren of ze in aanmerking komen voor huurverlaging. De huurder kan de Huurcommissie  om een uitspraak vragen als hij of zij vindt dat de kale huurprijs ten onrechte niet wordt verlaagd of te weinig wordt verlaagd

Ook andere huishoudens kunnen in aanmerking komen voor huurverlaging, maar die moeten zelf een aanvraag doen via een formulier op de website van Woonkwartier. Is het inkomen na 2019 gedaald en/of de kale huurprijs boven de huurprijsgrens gekomen? En is de inkomensdaling minstens 6 maanden voor het verzoek tot huurverlaging gebeurd? Dan komt de huurder mogelijk in aanmerking voor huurverlaging. Huurders vinden op de website een stroomschema om te controleren of ze in aanmerking komen. Klik hier voor de veelgestelde vragen en antwoorden!