Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Uittreksel van het bevolkingsregister

Graag ontvangen wij een recent uittreksel met historische gegevens uit het bevolkingsregister, waarop alle met u meeverhuizende gezinsleden staan vermeld. Op een dergelijk overzicht staan ook uw eventueel vorige woonadressen. Staan u en uw eventuele medehuurder(s) ingeschreven op verschillende adressen, dan ontvangen wij van uw toekomstige medehuurders en huisgenoten graag een apart uittreksel. Dit hebben we ook nodig van inwonende kinderen. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden. Een uittreksel uit het bevolkingsregister met historische gegevens is verkrijgbaar bij de gemeente waar u op dit moment woont. Kijk op de internetsite van uw huidige gemeente voor meer informatie.

Let op: op een uittreksel uit het persoonsregister staan geen vorige woonadressen. Dit wordt daarom niet geaccepteerd!