Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Wanneer urgent?

Alleen in uitzonderlijke noodsituaties verlenen wij voorrang bij het toekennen van een huurwoning. Dit heet urgentie. Eerst moet u bepalen of u sociale – of medische urgentie wil aanvragen. Om erachter te komen of u eventueel kans maakt om in aanmerking te komen voor sociale- of medische urgentie, kunt u het stroomschema doorlopen. Klik op de link in onderstaande tekst.

Sociale urgentie
U krijgt urgentie  bij sociale calamiteiten, bijvoorbeeld  huiselijk geweld en brand of een andere onveilige situatie. U kunt hier een stroomschema vinden: loop de vragen door om te kijken of u mogelijk in aanmerking komt voor sociale urgentie.

Medische urgentie
U krijgt ook urgentie bij onvoorziene en zware lichamelijke beperkingen, waarvoor in de huidige woning geen toereikende, technische aanpassingen kunnen worden aangebracht. Het is daarbij belangrijk dat om gezondheidsredenen met spoed een andere woning noodzakelijk is. U kunt hier een stroomschema vinden: loop de vragen door om te kijken of u mogelijk in aanmerking komt voor medische urgentie.