Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Voorwaarden urgentie

Om urgentie aan te kunnen vragen dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • u woont in de gemeenten Halderberge, Moerdijk of Steenbergen en u heeft de intentie daar te blijven wonen;
  • u staat als woningzoekende ingeschreven bij   Klik voor Wonen;
  • U bent, gezien uw inkomen, aangewezen op een sociale huurwoning onder de huurtoeslaggrens;
  • U heeft geen huurachterstand of u heeft hierover goede afspraken met ons gemaakt;


Let op!

Als u urgentie toegekend krijgt, dan wordt bij het toekennen van de woning geen rekening gehouden met verdere woonwensen, zoals de locatie van de woning of het woningtype. Er wordt alleen gekeken naar het realiseren van een dak boven uw hoofd.