Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Urgentie

Het zoeken naar een woning is in eerste instantie uw eigen verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld door eerst zelf stappen te ondernemen om aan vervangende woonruimte te komen of uw woonprobleem aan te pakken.

In sommige veelvoorkomende situaties, zoals een echtscheiding of verkoop van de woning, zijn mensen met spoed op zoek naar een woning. Deze situaties komen echter niet in aanmerking voor urgentie. Alleen in uitzonderlijke noodsituaties kunt u urgentie aanvragen. 

Met spoed op zoek naar een woning
Bent u met spoed op zoek naar een woning, bijvoorbeeld na een echtscheiding? Kijk dan op  www.klikvoorwonen.nl. Daar bieden wij regelmatig woningen aan via het 'loting' model. Hierbij is de inschrijfduur niet doorslaggevend voor wie een woning krijgt toegewezen. 

Meer informatie over urgentie vindt u in de   brochure urgentie.

Brochure lezen met behulp van de voorleeshulp?   

Urgentie

 Een uitleg over  de voorleeshulp kunt u   hier   vinden.

Hoe vaak wordt urgentie verleend?
Over 2019 is er 33 keer urgentie toegekend.