Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Urgentie aanvragen

Digitaal
U kunt uw urgentieaanvraag digitaal indienen bij Woonkwartier via het aanvraagformulier. Vul alle vragen in en verstuur het formulier. Na ontvangst van uw aanvraag toetst Woonkwartier of deze voldoet aan de basisvoorwaarden. Aan het indienen van een urgentieaanvraag zijn geen kosten verbonden. Let op! Een e-mail is niet voldoende!

Schriftelijk
U kunt uw urgentieaanvraag schriftelijk indienen bij Woonkwartier. Vermeld daarbij uw naam, adresgegevens, geboortedatum (ook van uw partner en kinderen), telefoonnummer, e-mail en inschrijfnummer bij Klik voor Wonen. Geef ook een toelichting op de reden van uw urgentieverzoek en voeg relevante bewijsstukken toe, bijvoorbeeld een politierapport of beschikkingen. Na ontvangst van uw aanvraag toetst Woonkwartier of deze voldoet aan de basisvoorwaarden. Aan het indienen van een urgentieaanvraag zijn geen kosten verbonden. 

Let op de verplichte documenten
Een urgentieaanvraag kan alleen in behandeling genomen worden als u de verplichte documenten aanlevert. Een kopie van  uw woonhistorie  is een belangrijk document  in het aanvragen van urgentie. Die vraagt u op bij de gemeente waar u nu woont  of via Mijn Overheid (Let op: dit is niet in alle gevallen mogelijk, maar hangt af van de gemeente waar u woont). Als u nu een woning bij een andere verhuurder huurt, of in het verleden hebt gehuurd, vragen wij om uw laatste verhuurdersverklaring in te leveren. Dit is een verklaring over uw huurdersgedrag. Huurt u nu een woning bij Woonkwartier? Dan is dit niet nodig.

Voldoet u aan de basisvoorwaarden?
Dan sturen wij uw aanvraag voor sociale urgentie door naar een onafhankelijk specialist van een welzijnsinstelling. Die nodigt u uit voor een gesprek. Let op, een uitnodiging voor het gesprek betekent nog niet meteen dat u recht heeft op urgentie.

Daarna wordt een advies uitgebracht aan de urgentiecommissie. De urgentiecommissie beoordeelt uw aanvraag en bestaat uit Wmo-adviseurs (van de gemeente waarin u woonachtig bent) en adviseurs van Woonkwartier. De urgentiecommissie neemt een besluit. Over de uitslag en het vervolg wordt u meestal binnen 4 weken na de aanvraag schriftelijk geïnformeerd.

Urgentie en dan?
Wanneer uw inschrijving de urgentiestatus krijgt, wordt u hierover ingelicht en biedt Woonkwartier u met voorrang een geschikte woning aan. U kunt en hoeft niet zelf te reageren op een woning in Klik voor Wonen.