Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Algemeen

 • Nadat u het huurcontract heeft ondertekend krijgt u een exemplaar mee voor uw eigen administratie.

  Lees meer
 • In het Sociaal Statuut zijn de rechten en plichten beschreven van zowel de huurder als de verhuurder bij sloop, nieuwbouw, renovatie of groot onderhoud.

  Lees meer

Woonvormen/ wijzigingen

 • Een medehuurder is iemand die met een hoofdhuurder samenwoont, met deze een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voert en bovendien als medehuurder door de verhuurder is erkend.

  Medehuurder Verzoek medehuurderschap
 • Laat u iemand voor korte tijd bij u in de woning wonen? Dan spreken wij van inwoning. Bij inwoning heeft u géén gezamenlijke huishouding. U deelt de huurkosten niet en u heeft niet de bedoeling bij elkaar te blijven wonen. U blijft zelf hoofdhuurder. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor uw woning en

  Inwoning Toestemming inwoning nodig
 • Als de hoofdhuurder van een huurwoning overlijdt, kunnen zogenaamde huisgenoten niet altijd automatisch in de woning blijven wonen. Dat hangt of van de situatie bijvoorbeeld of de achterblijvers inwonend, medehuurder of getrouwd/geregistreerd partner zijn.

  Overlijden Overlijden partner Overlijden ouders
 • Als een gezamenlijke huishouding wordt beëindigd, is vaak de vraag wie van de huurders het huurcontract kan voortzetten. Medehuurders moeten zelf uitmaken wie het huurcontract voortzet.

  Uit elkaar
 • Huurt u bij Woonkwartier, dan is het mogelijk om van woning te ruilen met iemand anders. Daarvoor heeft u toestemming nodig van Woonkwartier en van degene met wie u ruilt.

  Woningruil Voorwaarden woningruil
 • Huurders mogen een woning (of een deel ervan) niet zonder toestemming van Woonkwartier aan anderen verhuren of in gebruik geven.

  Onderverhuur Verhuur woning als vakantiehuis

Huurprijs

Beëindigen huurcontract

Meningsverschil

Meer weten over: