Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Buurtactiviteiten

 • Buurtfeesten en -barbecues zijn de ideale manier om in contact te komen met de buurtbewoners. Woonkwartier stimuleert dit soort bijeenkomsten dan ook graag. Dit doen wij door gratis materiaal, zoals tenten, stoelen, tafels en barbecues, in bruikleen ter beschikking te stellen.

  Gratis uitleen materialen buurtfeest
 • Wanneer u een bewonerscommissie wilt oprichten, kunt dit aangeven bij de huurdersvereniging.

  Bewonerscommissie oprichten
 • Buurtpreventie is een middel om de leefbaarheid en veiligheid in een buurt te bevorderen. Gesteund door de gemeente, de politie en Woonkwartier zetten buurtbewoners zich in en werken actief mee aan een veilige en leefbare buurt.

  Buurtpreventie

Problemen oplossen

Meedenken en meedoen

 • De drie huurdersverenigingen binnen ons werkgebied vertegenwoordigen elk een deel van onze huurders. Met regelmaat overleggen we met hen over beleidszaken die op dat moment spelen, zoals bijvoorbeeld het huurbeleid, de gang van zaken rondom verhuur, de toewijzing van woningen en de onderhoudsbegroting. Ook zitten zij aan tafel als de prestatieafspraken met de gemeenten worden gemaakt.

  Belangenbehartiging huurders

Woonomgeving

Meer weten over: