Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Buurtactiviteiten

Problemen oplossen

Meedenken en meedoen

  • De drie huurdersverenigingen binnen ons werkgebied vertegenwoordigen elk een deel van onze huurders. Met regelmaat overleggen we met hen over beleidszaken die op dat moment spelen, zoals bijvoorbeeld het huurbeleid, de gang van zaken rondom verhuur, de toewijzing van woningen en de onderhoudsbegroting. Ook zitten zij aan tafel als de prestatieafspraken met de gemeenten worden gemaakt.

    Belangenbehartiging huurders

Woonomgeving

Meer weten over: