Samenwerking

Woonkwartier is geworteld in de (dorps)kernen in ons werkgebied. Wij werken in de uitvoering van onze volkshuisvestelijke taken binnen deze kernen nauw samen met anderen.