Organisatiecultuur

Onze cultuur

Woonkwartier staat voor nabij en betrokken, we zijn aanwezig in onze (dorps)kernen, weten wat er speelt en zetten ons samen met anderen actief in voor een prettig leefklimaat in deze kernen. Werken bij Woonkwartier betekent werken in een omgeving waarin je wordt geprikkeld het beste uit jezelf en je omgeving naar boven te halen. Ook kun je je bij Woonkwartier continu persoonlijk en professioneel ontwikkelen. Woonkwartier is een eerlijke en open organisatie met een duidelijke visie, grote ambities en heldere kernwaarden.

Woonkwartier is een woningcorporatie waar iedereen zich prettig voelt en zich kan ontwikkelen. Iedereen binnen Woonkwartier is zichzelf en daarmee verschillend - en dit willen we graag zo houden. Het maakt niets uit wat je sekse, leeftijd, fysieke beperking, culturele achtergrond, positie binnen de organisatie of seksuele geaardheid is. Zolang je maar jezelf bent, rekening houdt met je collega’s en de diversiteit in onze organisatie respecteert.

Diversiteit in ons personeelsbestand

Woonkwartier wil dat haar personeelsbestand – in alle geledingen - zoveel mogelijk een afspiegeling is van de moderne West-Brabantse samenleving. Diversiteit komt de kwaliteit van ons werk ten goede, versterkt creativiteit en innovativiteit én zorgt ervoor dat wij onze huurders en kopers nóg beter kunnen bedienen.