Onder de projectnaam ‘Mooi Willemstad’ nam Woonkwartier 77 woningen onder handen.

Naast het vernieuwen van de badkamer, keuken en toilet, stonden er ook energiebesparende maatregelen op de planning. Daaronder verstaan we extra isolerende beglazing, dak- en spouwisolatie. Bouwonderneming Hoendervangers B.V. voerde de werkzaamheden in opdracht van Woonkwartier uit.

Meer comfort en lagere lasten

Veel huurders vinden energiebesparing in hun woning belangrijk. Door energiebesparende maatregelen gaat immers de energierekening omlaag en wordt de woning comfortabeler. Woonkwartier wil daarom de energiezuinigheid van haar woningen de komende jaren flink verbeteren. Om de duur van de overlast tot een minimum te beperken koos Woonkwartier ervoor  om het planmatig onderhoud tegelijkertijd met deze werkzaamheden uit te voeren.

De woningen in Willemstad

Het project 'Mooi Willemstad' omvatte de volgende woningen:
• A. de Witpark 1 t/m 22m(even en oneven nummers)
• Zr. Lankhaarlaan 1 t/m 37 (oneven nummers)
• Dr. J v.d. Tempellaan 2 t/m 36 (even nummers) behalve nummer 26
• Grimhoek 1, 3, 5, 7, 9, 11 en 13 (oneven nummer)
• J. van Glymesstraat 2 t/m 22 (even nummers)

 

Planning

Ondertussen zijn de geplande werkzaamheden afgerond. Besloten is om naast de geplande werkzaamheden ook de luifels boven de voordeuren ter vervangen.