Met de renovatie en uitbreiding van het gemeenschapshuis De Blokhut in Helwijk, investeert Woonkwartier in de leefbaarheid van deze kern.

 

De Blokhut heeft namelijk een belangrijke functie in Helwijk, omdat het de enige gemeenschappelijke voorziening is.

Achtergrond

Tweede kwartaal 2015 ondertekenden het bestuur van Speeltuinvereniging Kindervreugd, gemeente Moerdijk en Woonkwartier een intentieverklaring om samen het gemeenschapshuis ‘De Blokhut’ een nieuw impuls te geven. Woonkwartier is eigenaar van het gebouw en is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw, de gemeente blijft eigenaar van de grond en Speeltuinvereniging Kindervreugd zorgt voor het gebruiksonderhoud, beheer en exploitatie van De Blokhut.

Werkzaamheden

Een flinke opknapbeurt aan de buitenkant was noodzakelijk om De Blokhut toekomstproof te maken. Daarnaast realiseerde Woonkwartier een nieuwe zaal, een entree met foyer en uitbreiding van de voorzieningen waaronder een nieuwe keuken en bar. De luchtwarmtepomp draagt bij aan een minder energieverbruik en dus lagere exploitatiekosten. Speciaal voor de kleintjes in Helwijk werd in opdracht van Speeltuinvereniging Kindervreugd de speeltuin opnieuw aangelegd.

Planning

Op zaterdag 1 april vierden we de officiële opening van het gerenoveerde en uitgebreide gemeenschapshuis met alle inwoners van Helwijk!