In het centrum van Bosschenhoofd starten we dit najaar met de bouw van 27 sociale huurwoningen.


Achtergrond

De afgelopen jaren onderging het centrum van Bosschenhoofd al een ware metamorfose. Het nieuwe schoolgebouw met sportzaal kreeg de functie van multifunctionele accommodatie. Naast door de school wordt het gebouw sindsdien ook gebruikt door tal van verenigingen. Alle reeds gerealiseerde appartementen en commerciële ruimten zijn verhuurd. 
 

Start nieuwbouw fase 3

Binnenkort starten we met de uitvoering van de volgende fase. Op het veldje, waar voorheen de basisschool stond, realiseert Woonkwartier een appartementencomplex met twaalf appartementen, acht eengezinswoningen en zeven seniorenwoningen, allen bestemd voor de sociale verhuur. De appartementen en eengezinswoningen zijn bedoeld voor zowel jonge als oudere huurders. De seniorenwoningen uiteraard voor huurders vanaf 55 jaar en ouder.

Informatiebijeenkomst omwonenden

Op 14 juni werden de omwonenden tijdens een informatiebijeenkomst in het schoolgebouw door Woonkwartier en de uitvoerende aannemer Van Agtmaal bijgepraat over het plan, de planning en over de eventuele overlast die zij kunnen ervaren. De aanwezigen gaven aan er blij mee te zijn dat de volgende fase nu van start gaat.   

Planning

Inmiddels zijn we gestart met voorbereidende werkzaamheden om de grond verder bouwrijp te maken. In de zomervakantie liggen deze werkzaamheden tijdelijk stil. Pas na de Midzomerfeesten, die eind augustus op het terrein plaatsvinden, gaan we hiermee verder. De start van de bouw staat gepland voor november 2017. Als alles volgens planning verloopt worden de nieuwe woningen voor het vierde kwartaal 2018 opgeleverd.