Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Aanpassingen in een woning, bedoeld om mensen langer thuis te laten wonen, vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die door de gemeente wordt uitgevoerd. Heeft u behoefte aan hulpmiddelen in uw woning of aan ondersteuning? Neem dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente.