Asbest

Asbest bevat kleine vezeltjes, die we met het blote oog niet kunnen zien. Deze vezeltjes zijn gevaarlijk, ze kunnen bij inademing kanker veroorzaken. Aanraken van asbesthoudend materiaal vormt geen risico.