WOZ-waarde

Vanaf 1 oktober 2015 is het woningwaarderingsstelsel gewijzigd. Vanaf die datum is de hoogte van de WOZ-waarde van invloed op de maximale huurprijs van uw woning. U heeft de WOZ-beschikking als het goed is eind februari/begin maart ontvangen via uw gemeente of de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde die op de beschikking staat vermeld? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de gemeente. Dit heeft alleen zin in de volgende gevallen:

  • Als de WOZ-waarde in de beschikking te hoog is. Bijvoorbeeld doordat de woning is vergeleken met  woningen in de buurt die er niet op lijken of als de oppervlakte van de woning te groot is ingeschat.
  • Als de huidige huur op of dichtbij de maximale huur ligt. Een bezwaar kan ertoe leiden dat de huur niet verder omhoog gaat.
  • Als de maximale huurprijs door een lagere WOZ-waarde onder de huidige huurprijs komt te liggen.

Op de website van de Huurcommissie kunt u een berekening maken wat de maximale huurprijs van uw woning is. Op de website van de Woonbond staat een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken om bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking.

 

Veel gestelde vragen

 

Maakt Woonkwartier ook bezwaar tegen de WOZ-waarde van haar woningen?
Ja, ook Woonkwartier is het niet altijd eens met de WOZ-waarde van een woning. In dat geval dient Woonkwartier een bezwaar in. Op het moment dat de WOZ-waarde van de woning wordt aangepast, voeren wij deze correctie door. Tijdens de volgende jaarlijkse huuraanpassing rekenen we met deze nieuwe WOZ-waarde. Dit doen we niet met terugwerkende kracht.

 

Tot wanneer kun je bezwaar maken tegen de WOZ-waardering van mijn woning?
Doorgaans kunt u zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar maken. Voor meer informatie kunnen inwoners van de gemeente Moerdijk en Halderberge contact opnemen met de Belastingsamenwerking West-Brabant (076 529 8300). Inwoners van gemeente Steenbergen nemen hiervoor contact op met de gemeente.