Voldoende en betaalbare woningen

Voor alle woningzoekenden in verschillende inkomensdoelgroepen voldoende betaalbare huurwoningen. Dat is waar Woonkwartier binnen haar werkgebied naar streeft. Bovendien moeten deze woningen ook in de toekomst betaalbaar blijven. Daarbij gaat onze aandacht in het bijzonder uit naar huurders met een lage of middeninkomens.

Streefhuur sociale huurwoningen
Omdat Woonkwartier betaalbaarheid van de sociale huurwoningen belangrijk vindt, vragen we nooit de maximale wettelijke huur. We streven er naar dat op langere termijn de huren van al onze sociale huurwoningen op 70% van deze maximale huur liggen. Dat noemen we de streefhuur.

Rekenvoorbeeld streefhuur sociale huurwoning
Stel een woning komt in het woningwaarderingsstelsel uit op 123 punten. De huurprijs die een corporatie wettelijk maximaal mag vragen, bedraagt per 1 juli 2017 €600,87. De huurprijs die Woonkwartier maximaal nu of op lange termijn rekent, bedraagt 70% van €600,87 is €420,61. 

Geleidelijke groeien naar streefhuur sociale huurwoningen
De overheid heeft bepaald dat corporaties in 2017 voor sociale huurwoningen een huurverhoging van maximaal 2,8% mogen doorvoeren. Woonkwartier voert in 2017 een huurverhoging van maximaal 1,2% door. Op deze manier groeien de huren van de woningen geleidelijk naar de streefhuur en blijven de woningen ook nu betaalbaar voor onze huurders. Woningen waarvan de huur boven de streefhuur ligt, krijgen dit jaar een huurverlaging van maximaal 2,5%. 

Streefhuur vrije sectorwoningen
Voor de vrije sector woningen geldt een streefhuur van tenminste 80% van de maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS). Huurders die een vrije sector woning huren krijgen een huurverhoging die jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld . Ook als de huur van de woning hoger ligt dan de streefhuur. De streefhuur van een vrije sector woning gaat in bij nieuwe huurders met een nieuw contract. Het is goed om te weten dat de huurprijzen van al onze vrije sector woningen lager zijn dan de maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel.

Veel gestelde vragen

Waarom wordt een woning naast mij goedkoper of juist duurder aangeboden?
Voor nieuwe huurders van zowel sociale als vrije sector woningen geldt dat zij direct de vastgestelde streefhuur gaan betalen. Hierdoor kan er tijdelijk verschil in huurprijs voor woningen met hetzelfde aantal woningwaarderingspunten ontstaan. Bij de sociale huurwoningen verdwijnt dat verschil op termijn door de jaarlijkse huuraanpassing. Het doel is dat woningen met dezelfde waardering op termijn dezelfde huurprijs krijgen.

Hoe kom ik er achter op hoeveel punten mijn woning wordt gewaardeerd?
Om er achter te komen hoeveel punten uw woning krijgt in het woningwaarderingsstelsel kunt u de website van de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl) of van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurprijs-en-puntentelling) nakijken. Het aantal woningwaarderingspunten bepaalt de maximale wettelijke huur.

Waarom wordt onderscheid gemaakt tussen de streefhuur van vrije sector woningen (tenminste 80%) en van sociale huurwoningen (70%)?
Woonkwartier wil graag dat er voor alle woningzoekenden in verschillende inkomensdoelgroepen binnen het werkgebied voldoende en betaalbare huurwoningen zijn. Bovendien moeten deze woningen ook in de toekomst betaalbaar blijven. Onze belangrijkste taak als woningcorporaties is het huisvesten van mensen met een laag of middeninkomen. Vandaar dat we de huurprijzen van juist de goedkopere woningen laag willen houden. Maar ook voor de duurdere woningen vragen we niet de maximale wettelijke huur. Op die manier komen we woningzoekenden met een laag, midden en hoger inkomen tegemoet.

Hoe ver ligt de huur van mijn woning van de streefhuur af?
Daarvoor neemt u de streefhuur minus de huur die u nu voor uw woning betaald. Stel uw woning komt in het woningwaarderingsstelsel uit op 123 punten. De huurprijs die een corporatie wettelijk maximaal mag vragen, bedraagt per 1 juli 2017 €600,87. De huurprijs die Woonkwartier maximaal nu of op lange termijn rekent, bedraagt 70% van €600,87 is €420,61. De streefhuur is dus €420,61 en daarvan trekt u uw huidige huur van af. Het bedrag dat overblijft, is het verschil tussen de streefhuur en de huidige huur.

Hoe lang duurt het voordat ik de streefhuur ga betalen?
Dat is moeilijk om te zeggen en ook afhankelijk of u of Woonkwartier aanpassingen of –verbeteringen treft aan de woning.

Blijft mijn huur dan altijd hetzelfde bedrag als mijn huidige huur ook de streefhuur is?
Ieder jaar past de overheid de maximale wettelijke huur aan. Omdat de streefhuur een percentage is van de maximale wettelijke huur, zal ook de streefhuur jaarlijks veranderen. Daarnaast kan ook de WOZ waarde van uw woning wijzigen waardoor de maximale huur wijzigt.