Nieuw huurprijsbeleid Woonkwartier

Het huurprijsbeleid van de rechtsvoorgangers van Woonkwartier, namelijk Woningstichting Dinteloord, Bernardus Wonen en Brabantse Waard, verschilden op bepaalde vlakken van elkaar. In april 2017 is in nauw overleg met de drie huurdersverenigingen een nieuw Woonkwartier huurprijsbeleid vastgesteld. Dit huurprijsbeleid gaat in op 1 juli 2017.

Uitgangspunten huurprijsbeleid Woonkwartier

  1. voldoende én betaalbare woningen voor iedereen binnen het werkgebied van Woonkwartier;
  2. kwaliteit van de woning bepalend voor de streefhuur / huurprijs;
  3. Woonkwartier blijft een financieel gezonde organisatie. Alleen dan kunnen we onze woningen behouden, onderhouden en bouwen.