Kwaliteit woningen

Woonkwartier wil op langere termijn dat woningen met eenzelfde puntenwaardering volgens het WWS vergelijkbare huren hebben. Niet het inkomen van de huurder, maar de kwaliteit van de woning is bepalend voor de hoogte van de huur. De kwaliteit van de woning bepalen we op basis van het woningwaarderingsstelsel.

Afschaffing inkomensafhankelijke huurverhoging
Het huurprijsbeleid van de rechtsvoorgangers van Woonkwartier verschilde. Zo maakte de een wel en de andere rechtsvoorganger geen gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Met deze extra huurverhoging voor de huurders met een hoger inkomen, kunnen corporaties het ‘scheef’ wonen tegengaan. Het resultaat is dat de huurprijzen van onze woningen met hetzelfde aantal waarderingspunten daardoor van elkaar kunnen verschillen.

In het nieuwe huurprijsbeleid van Woonkwartier bepaalt de kwaliteit van de woning ofwel het aantal waarderingspunten de streefhuur van de woning. Om die reden maakt Woonkwartier geen gebruik meer van de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Eenduidig beleid voor zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV’s) en voor Geriefsverbeteringen
De rechtsvoorgangers van Woonkwartier gingen ieder anders om met aanpassingen in de woning (op verzoek van de huurder) en het wel of niet doorvoeren van huurverhoging daarvoor. Ook hierdoor zijn er verschillen ontstaan tussen de huurprijzen van vergelijkbare woningen.

ZAV’s
Op dit moment geldt voor zelf aangebrachte voorzieningen een eenduidig Woonkwartier beleid. Uitgangspunt is dat huurders meer vrijheid krijgen om op eigen initiatief en op eigen kosten de woning aan te passen. Deze aanpassingen leiden niet tot meer woningwaarderingspunten en dus ook niet tot een huurverhoging voor de huurder die ze heeft aangebracht. Deze aanpassingen noemen we de zelf aangebrachte voorzieningen, oftewel ZAV’s.

Geriefsverbeteringen
Geriefsverbeteringen zijn aanpassingen in de woning die u, tegen huurverhoging, door Woonkwartier laat uitvoeren. Vaak gaat het om woningaanpassingen die veel geld kosten, zoals het plaatsen van een dakkapel, en die bijdragen aan een betere kwaliteit van de woning. In plaats van zelf te investeren, kunnen huurders deze aanpassing door Woonkwartier laten uitvoeren. Door de aanpassing stijgt het aantal woningwaarderingspunten van de woning en dus ook de huur van de woning.

Momenteel werken we aan nieuw Woonkwartierbeleid op het gebied van Geriefsverbeteringen. Zodra deze gereed is, wordt deze via onze website gepubliceerd. Tot die tijd gelden nog de regels van de drie rechtsvoorgangers. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers helpen u graag.

Afschaffing eenmalige directe huurverhoging na energiebesparende maatregelen
Voor 1 juli 2017 kregen huurders een eenmalige directe huurverhoging na het toepassen van energiebesparende maatregelen. Besloten is om deze huurverhoging af te schaffen.  Voor de jaarlijkse huuraanpassing stelt Woonkwartier het aantal waarderingspunten van de woning vast. Het aantal punten zal door de energiebesparende maatregelen meestal hoger zijn. Op basis van het nieuwe aantal waarderingspunten wordt de streefhuur en dus ook de jaarlijkse huuraanpassing bepaald.

Nieuwe huurders betalen streefhuur
Door de jaarlijkse huuraanpassing van sociale huurwoningen groeien zittende huurders langzaam toe naar de nieuwe streefhuur. Voor nieuwe huurders van zowel sociale als vrije sector woningen geldt dat zij direct de streefhuur gaan betalen. Hierdoor ontstaan er tijdelijk verschillen in huurprijs voor woningen met hetzelfde aantal waarderingspunten.

Veel gestelde vragen

Ik heb zelf een garage/schuur/aanbouw gebouwd. Zit deze ook in de woningwaarderingspunten?
Nee, een uitbreiding/woningaanpassing die u zelf aanbrengt in uw woning, nemen we niet mee bij het bepalen van het aantal waarderingspunten. Ondertekent u een huurcontract van een woning met een uitbreiding en/of woningaanpassing? In dat geval krijgt de woning wel extra punten voor die voorziening en is de huur hoger dan een woning zonder aanpassing of uitbreiding.

De woning van mijn buren hebben een mooiere/nieuwe badkamer/keuken/toilet. Waarom is de huurprijs van die woning gelijk aan die van ons?
Een nieuwe of mooiere badkamer/keuken/toilet leidt niet tot meer woningwaarderingspunten en dus ook niet tot een hogere huur.

Hoe kan ik de streefhuur van mijn eigen woning uitrekenen?
De streefhuur voor sociale huurwoningen is 70% van de maximale wettelijke huur. Stel uw woning komt in het woningwaarderingsstelsel uit op 123 punten. De huurprijs die een corporatie wettelijk maximaal mag vragen, bedraagt per 1 juli 2017 €600,87. De huurprijs die Woonkwartier maximaal nu of op lange termijn rekent, bedraagt 70% van €600,87 is €420,61.

Waarom moest ik wél de eenmalige directe huurverhoging betalen na toepassing van energetische maatregelen?
Het nieuwe huurprijsbeleid van Woonkwartier ging in op 1 juli 2017. Vanaf die datum voert Woonkwartier geen eenmalige directe huurverhoging door voor het toepassen van energiebesparende maatregelen. Vermoedelijk vonden de werkzaamheden aan uw woning voor 1 juli 2017 plaats.

Wordt de directe eenmalige huurverhoging voor energiebesparende maatregelen nog teruggedraaid?
Nee, de deze huurverhoging kunnen we niet terugdraaien. Daar staat tegen over dat de huur van de woning na de eenmalige huurverhoging dichter bij de vastgestelde streefhuur ligt. Hierdoor zal de jaarlijkse huurverhogingen in de meeste gevallen lager uitpakken en is de termijn om naar de streefhuur toe te groeien korter.

Waarom gaat het afschaffen van de eenmalige directe huurverhoging in per 1 juli 2017?
Dat is het moment waarop Woonkwartier het nieuwe huurprijsbeleid van kracht liet gaan.

Waarom kreeg ik voor 1 juli al een aanbieding voor energetische maatregelen zonder huurverhoging?
Besloten is dat het nieuwe beleid geldt voor alle woningen waarbij de maatregelen feitelijk na 1 juli 2017 worden/zijn uitgevoerd. Bij sommige projecten vonden de voorbereidingen plaats voor deze datum. Denk daarbij o.a. aan het versturen van de brief aan huurders met daarin de voorgestelde maatregelen.