Huurprijsbeleid

Iedere woningcorporatie heeft een huurprijsbeleid. In dit beleid staat onder andere omschreven hoe de corporatie omgaat met de hoogte van de huur.  En wat er met deze inkomsten wordt gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het energiezuiniger maken van het woningbezit, investeren in de woonomgeving, maar ook het dagelijks en groot onderhoud van de woningen worden hiervan betaald.

Wetgeving en afspraken
De overheid heeft invloed op het huurprijsbeleid van de sociale huurwoningen van woningcorporaties. De huurprijzen van deze woningen bepalen de corporaties aan de hand van het woningwaarderingsstelsel (WWS). Hoe meer punten een woning volgens deze waardering krijgt, hoe hoger de maximale huur. Het aantal punten hangt onder andere af van de WOZ-waarde, de grootte van de woning, de energie-index en de ligging. Daarnaast bepaalt de overheid hoeveel huurverhoging corporaties jaarlijks maximaal mogen doorvoeren. Ook de huurdersverenigingen denken mee over de invulling van het huurprijsbeleid. Corporaties en huurdersverenigingen maken afspraken over de huurprijzen op lange termijn. Dat noemen we de streefhuur. Ook bepalen corporaties en huurdersverenigingen samen de maximale jaarlijkse huurverhoging en eventuele huurverlaging.

Dure huurwoningen / vrije sector
De overheid heeft geen invloed op de huurprijs van de duurdere woningen vanaf €710,69 (vrije sector). De huurprijzen van deze woningen bepalen de corporaties vaak ook aan de hand van het woningwaarderingsstelsel (WWS). De streefhuur is vaak wel hoger dan voor sociale huurwoningen.