Financieel gezond

Het is belangrijk dat Woonkwartier een financieel gezonde organisatie blijft. Alleen dan kunnen we onze woningen behouden, onderhouden en bouwen. Ook streven we er naar om onze dienstverlening te optimaliseren.

Om financieel gezond te blijven is het belangrijk dat onze huurprijzen marktconform zijn. Dat betekent dat ze niet veel duurder of juist goedkoper zijn dan de huren van andere corporaties in de regio. Tegelijkertijd vindt Woonkwartier het belangrijk dat onze woningen veilig, comfortabel én betaalbaar zijn en blijven. Daarom zijn bovenstaande afspraken goed overwogen en afgestemd met de drie huurdersverenigingen van Woonkwartier. de huurdersverenigingen staan achter het nieuwe huurprijsbeleid van Woonkwartier.