Regelen na opzeggen huur

Er zijn verschillende zaken die u moet regelen wanneer u de huur van uw woning heeft opgezegd.

  • uw woning leeghalen;
  • uw woning schoonmaken en eventuele schades herstellen;
  • uw meterstanden noteren op het meterstandenformulier. Deze meterstanden geeft u ook door aan uw energieleverancier bij het opzeggen van de energielevering;
  • uw sleutels sorteren;
  • de sleutels en het ingevulde meterstandenformulier inleveren bij de opzichter. We raden u aan een kopie te maken van deze standen voor uw eigen administratie;
  • met de nieuwe bewoners van uw woning kunt u afspreken wat zij van u willen overnemen en tegen welke prijs.

Voor meer informatie over uw verhuizing en uw huuropzegging vindt u in de brochure huur opzeggen.