Opzeggen huur na overlijden

Het is mogelijk om als nabestaande de huur op te zeggen voor een overleden huurder. Totdat de huur daadwerkelijk beëindigd wordt, zijn de nabestaanden ook verantwoordelijk voor het betalen van de huur. De huur kan worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand. Wij vragen de nabestaanden om bij de huuropzegging een kopie van de overlijdensakte of rouwkaart mee te sturen. 

Het is ook mogelijk deze huuropzegging digitaal te regelen. Vult u hiervoor hier het online formulier in. 

Nieuwe hoofdhuurder
Is er wel een echtgenoot, echtgenote, geregistreerd partner of medehuurder? Dan wordt deze persoon na overlijden van de huurder automatisch hoofdhuurder. Is er geen nabestaande? Dan eindigt de huur automatisch aan het einde van de tweede kalendermaand na de maand waarin de huurder overleed.