Manieren opzeggen huur

U kunt de huur van uw woning op verschillende manieren opzeggen:

  • via het online opzegformulier;
  • door een ingevuld opzegformulier naar ons te sturen;
  • per e-mail;
  • of per brief. 

Opzeggen kan niet telefonisch. Houd rekening met de opzegtermijn van minimaal één maand. Opzeggen hoeft niet per de eerste van de maand, maar mag op iedere dag van de maand. De opzegtermijn is één maand vanaf het moment waarop wij uw opzegging hebben ontvangen. Als deze dag in het weekend of op een feestdag valt, dan geldt de eerstvolgende werkdag als einddatum.

Bij een huuropzegging hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • namen van alle personen die op het huurcontract staan;
  • contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres);
  • adres van de woning die u verlaat;
  • uw nieuwe correspondentieadres;
  • reden van de huuropzegging