Voorwaarden urgentie

Om urgentie aan te kunnen vragen dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • u woont minimaal 2 jaar in de gemeenten Halderberge, Moerdijk of Steenbergen;
  • u staat als woningzoekende ingeschreven bij Klik voor Wonen;
  • uw gezamenlijk inkomen van uw huishouden is niet hoger dan de geïndexeerde huurtoeslaggrens;
  • u heeft geen huurachterstand of andere openstaande vorderingen.