Urgentie aanvragen

U kunt uw urgentieaanvraag schriftelijk indienen bij Woonkwartier. Vermeld daarbij uw persoonlijke en adresgegevens, geboortedatum, inschrijfnummer Klik voor Wonen, geef een toelichting op de reden van uw urgentieverzoek en voeg relevante bewijsstukken toe, bijvoorbeeld een politierapport of beschikkingen. Na ontvangst van uw aanvraag toetst Woonkwartier of deze voldoet aan de basisvoorwaarden. Is dit het geval, dan sturen wij uw dossier door naar de urgentiecommissie die uw aanvraag beoordeelt. Deze commissie bestaat uit Wmo-adviseurs van de gemeente waarin u woonachtig bent, woonadviseurs van Woonkwartier en een onafhankelijk specialist van een (welzijns)instelling.

Aan het indienen van een urgentieaanvraag zijn geen kosten verbonden.

Urgentie en dan?
Wanneer uw inschrijving de urgentiestatus krijgt, wordt u hierover ingelicht en biedt Woonkwartier u met voorrang een geschikte woning aan. U kunt en hoeft niet zelf te reageren op een woning in Klik voor Wonen.