Noodsituaties

Alleen in uitzonderlijke noodsituaties verlenen wij voorrang bij het toekennen van een huurwoning. Dit heet urgentie. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u onvoorzien en buiten uw eigen schuld in een uitzonderlijke noodsituatie verkeren. Bijvoorbeeld omdat uw woning is afgebrand of in geval van ernstig huiselijk geweld. We onderscheiden twee vormen sociale urgentie en medische urgentie.

Sociale urgentie
U krijgt urgentie bij sociale calamiteiten, bijvoorbeeld (dreigende) dakloosheid en brand.

Medische urgentie
U krijgt ook urgentie bij onvoorziene en zware lichamelijke beperkingen, waarvoor in de huidige woning geen toereikende technische aanpassingen kunnen worden aangebracht en waarbij om gezondheidsredenen met spoed een andere woning noodzakelijk is.