Van inschrijven tot opleveren

 • U kunt zich via het Klik voor Wonen inschrijven voor een sociale huurwoning. U betaalt € 25,00 inschrijfkosten. Daarnaast betaalt u jaarlijks € 12,50 aan verlengingskosten.

  Lees meer
 • Wanneer u eerste kandidaat bent en u de woning accepteer, dan wijzen wij u de woning onder voorbehoud toe. Het is namelijk van belang dat u aan de gestelde voorwaarden voldoet en dat uw gegevens, zoals inkomen en huishoudsamenstelling kloppen.

  Lees meer
 • Op het moment dat u na de bezichtiging van de woning besluit om de woning te aanvaarden, worden met u afspraken gemaakt onder andere over het ondertekenen van het huurcontract. U ontvangt ook een e-mail met daarin het bedrag van de eerste verhuurnota. Deze verhuurnota kunt u betalen met pin.

  Lees meer
 • Na bezichtiging van de woning kunt u besluiten om de woning te weigeren. Daaraan zijn geen consequenties verbonden. Als u de woning eerst heeft geaccepteerd en vervolgens alsnog weigert, dan kan dat wel gevolgen hebben.

  Lees meer
 • Wanneer u definitief kandidaat bent voor een woning, krijgt u een bericht afgestemd op uw specifieke situatie. Daarin staat vermeld welke gegevens u dient aan te leveren.

  Lees meer

Urgentie

 • Woonkwartier geeft alleen voorrang bij het toekennen van een huurwoning als er sprake is van een noodsituatie. Om spoedzoekers te helpen snel aan een woning te komen, bieden wij op Klik voor Wonen regelmatig woningen aan via de modellen ‘direct te huur' of ‘loting’ .

  Lees meer
 • Alleen in uitzonderlijke noodsituaties verlenen wij voorrang bij het toekennen van een huurwoning. Dit heet urgentie. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u onvoorzien en buiten uw eigen schuld in een uitzonderlijke noodsituatie verkeren. Bijvoorbeeld omdat uw woning is afgebrand of in geval van ernstig huiselijk geweld. We onderscheiden twee vormen sociale urgentie en medische urgentie.

  Lees meer
 • Om urgentie aan te kunnen vragen dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen.

  Lees meer
 • U kunt uw urgentieaanvraag schriftelijk indienen bij Woonkwartier. Vermeld daarbij uw persoonlijke en adresgegevens, geboortedatum, inschrijfnummer Klik voor Wonen en geef een toelichting op de reden van uw urgentieverzoek en voeg relevante bewijsstukken toe, bijvoorbeeld een politierapport of beschikkingen.

  Lees meer

Passend toewijzen

 • Vanaf 1 januari 2016 zijn alle woningcorporaties verplicht hun huurwoningen passend toe te wijzen. Dit houdt in dat een woningzoekende een huurwoning krijgt aangeboden, waarvan de huurprijs past bij het (huishoud)inkomen. Door passend toe te wijzen, blijft huren betaalbaar en krijgen huurders een woning met een huurprijs die past bij hun inkomen.

  Lees meer
 • Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning van Woonkwartier mag uw huishoudinkomen niet boven een bepaald bedrag uitkomen.

  Lees meer

Onze woningen

 • Woonkwartier verhuurt woningen in de gemeente Halderberge in de kernen Oudenbosch, Hoeven, Oud Gastel, Stampersgat en Bosschenhoofd. Gemeente Steenbergen in de kern Dinteloord. En gemeente Moerdijk, namelijk in Standdaarbuiten, Noordhoek, Zevenbergen, Lange Weg, Helwijk, Willemstad, Zevenbergschen Hoek, Fijnaart, Heijningen, Moerdijk en Klundert.

  Lees meer
 • U vindt ons aanbod sociale huurwoningen met een maximale huurprijs van € 710,68 op Klik voor Wonen. Om in aanmerking te komen voor deze huurwoningen gelden een aantal wettelijke regels. Zo mag uw gezamenlijk bruto huishoudinkomen niet meer bedragen dan € 36.165,-. En sinds kort gelden tevens de wettelijke regels van passend toewijzen.

  Lees meer
 • Meer informatie over nieuwbouwprojecten van Woonkwartier kunt u vinden op deze website onder Wijken en Kernen en op de site www.klikvoorwonen.nl.

  Lees meer
 • Het aanbod van seniorenwoningen, zorgwoningen en aanleunwoningen kunt u vinden op de website van Klik voor Wonen. Specifieke voorwaarden om in aanmerking te komen worden bij de advertentie van de aangeboden woning vermeld.

  Lees meer
 • De woningen die geschikt zijn rolstoelgebruik bieden we aan via de website van Klik voor Wonen. Voor meer informatie over voorwaarden of benodigde indicaties kunt u terecht op de website van uw gemeente.

  Lees meer
 • De vrije sectorwoningen van Woonkwartier vindt u allereerst op de website: klikvoorwonen.nl.

  Lees meer

Stel hier uw vraag:

Bijvoorbeeld: "Hoe kan ik een reparatieverzoek indienen?"

Onze laatste projecten

Nul op de Meter woningen, Klundert

15 november 2017
Vanaf februari gaat Woonkwartier aan de slag met een uniek project in West-Brabant. Zes bestaande woningen aan de Ambachtsherenstraat In Klundert worden energieneutraal gemaakt. We noemen dat Nul op de Meter woningen.

Serena 2 Zevenbergen

1 november 2017
Woonkwartier rondde onder de naam ‘Serena 2’ de ingezette wijkontwikkeling in de wijk Zoetendaal te Zevenbergen af door de laatste 20 eengezinswoningen en 87 appartementen aan te pakken.

Moye Keene

30 oktober 2017
Woonkwartier bouwt een appartementencomplex met drie woonlagen aan de Moye Keene in Klundert.