Onderhoud en reparaties

 • Wij inspecteren momenteel steekproefsgewijs de woningen in ons werkgebied. Hiermee brengen we in kaart welke woningen aan onze eisen voldoen en welke woningen nog niet.

  Lees meer
 • Wanneer er iets kapot is in uw woning, kunt u dat doorgeven aan Woonkwartier. U dient hiervoor een reparatieverzoek in.

  Lees meer
 • Woonkwartier is verantwoordelijk voor een groot deel van het onderhoud van uw woning. Voor een aantal zaken in en rond de woning bent u als huurder zelf verantwoordelijk.

  Lees meer
 • Als u niet zelf verantwoordelijk wilt zijn voor het onderhoud in uw woning, kunt u bij ons een serviceabonnement afsluiten.

  Lees meer
 • Woonkwartier is verantwoordelijk voor het onderhoud van de cv-ketel, tenzij u een eigen cv-ketel heeft laten plaatsen. Ook het onderhoud van WKO-installaties behoort tot de verantwoordelijkheid van Woonkwartier.

  Lees meer
 • Schade aan uw woning kunt u vaak zelf voorkomen. Wanneer er schade aan uw woning ontstaat moet u dit melden.

  Lees meer

Woning aanpassen

 • Uiteraard is het mogelijk om uw woning naar eigen smaak en inzicht aan te passen. Grote klussen in uw woning uitvoeren mag, maar wij raden u aan om eerst even contact op te nemen met Woonkwartier. Dan weet u zeker waar u aan toe bent. U weet dan ook wat de eventuele gevolgen zijn, wanneer u de woning verlaat.

  Lees meer
 • Wilt u graag zelfstandig in uw huis blijven wonen, maar heeft u hulpmiddelen of een aanpassing in de woning nodig om dit mogelijk te maken? In de meeste gevallen kunt u hiervoor terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.

  Lees meer
 • Een IWV is een verbetering aan uw woning waarvoor u huurverhoging betaald. Een IWV wordt doorbelast in de huurprijs door middel van het verhogen van het aantal WWS punten (WWS = woning waarderingsstelsel). Het WWS is het puntensysteem voor een huurwoning.

  Lees meer

Energie besparen

 • Vanaf 1 januari 2010 is er een vernieuwd energielabel beschikbaar. Op het label staat het woningtype en het jaarlijkse energiegebruik van de woning gesplitst in gas, elektriciteit en warmte. Daarnaast zijn er sinds 1 januari 2015 twee energieprestatiecertificaten beschikbaar.

  Lees meer
 • Bij Woonkwartier doen we ons uiterste best om onze woningen energiezuiniger te maken. Maar u kunt natuurlijk ook zelf uw steentje bijdragen! Met kleine veranderingen bespaart u al gauw honderden euro’s per jaar. Dat is dus niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee!

  Lees meer

Veiligheid in en rond huis

 • U staat er misschien niet altijd bij stil, maar brand in huis kan op verschillende manieren ontstaan. Een klein brandje kan binnen enkele minuten overgaan in een grote uitslaande brand.

  Lees meer
 • Goede sloten, een buitenlamp aan de gevel, de woning niet verstoppen achter tuingroen, zijn een aantal goede maatregelen. Door deze maatregelen verkleint u de kans dat de inbreker uw woning uitkiest.

  Lees meer
 • Asbest bevat kleine vezeltjes die we met het blote oog niet kunnen zien. Deze vezeltjes zijn gevaarlijk, ze kunnen bij inademing kanker veroorzaken. Aanraken van asbesthoudend materiaal vormt geen risico.

  Lees meer
 • Legionella is een verzamelnaam voor een groep bacteriën. De legionellabacterie kan de veteranenziekte veroorzaken en kan ontstaan door inademing van besmette druppels waternevel. Bijvoorbeeld onder de douche of via airconditioning.

  Lees meer
 • Vochtproblemen zoals beslagen ruiten, plekken op het plafond komen in nieuwe en oude woningen voor. Vochtproblemen ontstaan meestal van buitenaf, maar ook door dagelijkse bezigheden zoals koken, wassen en douchen. Ventileren is noodzakelijk om een gezond klimaat te bevorderen in uw woning.

  Lees meer
 • Koolmonoxide is een gas dat u niet kun ruiken en niet kunt zien. Het is erg giftig. Je kunt er ziek van worden en het kan zelfs dodelijk zijn. Veel woningen beschikken over gaskachels en geisers. Deze toestellen verbranden gas.

  Lees meer

Stel hier uw vraag:

Bijvoorbeeld: "Hoe kan ik een reparatieverzoek indienen?"