Algemeen

Woonvormen/ wijzigingen

 • Een medehuurder is iemand die met een hoofdhuurder samenwoont, met deze een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voert en bovendien als medehuurder door de verhuurder is erkend.

  Lees meer
 • Laat u iemand voor korte tijd bij u in de woning wonen? Dan spreken wij van inwoning. Bij inwoning heeft u géén gezamenlijke huishouding. U deelt de huurkosten niet en u heeft niet de bedoeling bij elkaar te blijven wonen. U blijft zelf hoofdhuurder. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor uw woning en voor wat er in en met de woning gebeurt.

  Lees meer
 • Als de hoofdhuurder van een huurwoning overlijdt, kunnen zogenaamde huisgenoten niet altijd automatisch in de woning blijven wonen. Dat hangt of van de situatie bijvoorbeeld of de achterblijvers inwonend, medehuurder of getrouwd/geregistreerd partner zijn.

  Lees meer
 • Als een gezamenlijke huishouding wordt beëindigd, is vaak de vraag wie van de huurders het huurcontract kan voortzetten. Medehuurders moeten zelf uitmaken wie het huurcontract voortzet.

  Lees meer
 • Huurt u bij Woonkwartier, dan is het mogelijk om van woning te ruilen met iemand anders. Daarvoor heeft u toestemming nodig van Woonkwartier en van degene met wie u ruilt.

  Lees meer
 • Huurders mogen een woning (of een deel ervan) niet zonder toestemming van Woonkwartier aan anderen verhuren of in gebruik geven. Het maakt daarbij niet uit of u hiervoor een financiële vergoeding krijgt. U mag de woning dus ook niet zonder onze toestemming verhuren of in gebruik geven aan achterblijvende kinderen, familieleden, vrienden of omdat u voor een periode elders verblijft.

  Lees meer

Huurprijs

 • Iedere woningcorporatie heeft een huurprijsbeleid. In dit beleid staat onder andere omschreven hoe de corporatie omgaat met de hoogte van de huur. En wat er met deze inkomsten wordt gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het energiezuiniger maken van het woningbezit, investeren in de woonomgeving, maar ook het dagelijks en groot onderhoud van de woningen worden hiervan betaald.

  Lees meer
 • U kunt als huurder te maken krijgen met een daling van uw huishoudinkomen. De daling kan worden veroorzaakt door: een inkomensdaling van een gelijkblijvend huishouden of door een wijziging van de samenstelling van het huishouden.

  Lees meer
 • Wij leveren u diensten en voorzieningen, bijvoorbeeld voor elektra van de gemeenschappelijke ruimten. De totale kosten die u op uw afrekening vindt, zijn de kosten die wij hebben betaald aan de leveranciers van de genoemde diensten. Dit noemen we de servicekosten.

  Lees meer
 • Woonkwartier kan u een overzicht van de huur toesturen naar het bij ons bekende postadres.

  Lees meer
 • Als de huur te hoog is in verhouding tot het inkomen kan u een beroep doen op een huurtoeslag. Een huurtoeslag wordt gegeven tot een rekenhuur van maximaal €628,76 (prijspeil 2016).

  Lees meer

Beëindigen huurcontract

 • Als u gaat verhuizen, dan is het belangrijk dat u tijdig de huur opzegt van uw huidige woning. Er is een opzegtermijn van minimaal een maand. Als u de woning heeft opgezegd, is het niet meer mogelijk om de opzegdatum te verschuiven, dus plan uw verhuizing niet te krap.

  Lees meer
 • Na opzegging van een huurcontract wordt altijd door één van onze wijkregisseurs een eindcontrole van de woning gedaan. Soms plannen we ook een vooropname in. Dat hangt af van hoe lang u de woning huurt.

  Lees meer
 • Wanneer u de huur van uw woning heeft opgezegd en uw woning wordt daarna weer verhuurd, komen de potentiele nieuwe huurders de woning bezichtigen.

  Lees meer
 • Bij een verhuizing komt veel kijken. Het is in ieder geval belangrijk dat u de huur van uw woning opzegt en zorgt dat u uw woning goed achterlaat voor de volgende huurder.

  Lees meer

Meningsverschil

 • Het kan natuurlijk voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening van Woonkwartier. Meestal kunnen we in goed overleg tot een oplossing komen. Lukt dit niet, dan kunt u verschillende stappen ondernemen.

  Lees meer
 • De Huurcommissie is een onafhankelijke, landelijke organisatie, die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder over huurprijs, onderhoud en kosten voor service en nutsvoorzieningen. Een uitspraak van de Huurcommissie is bindend.

  Lees meer

Stel hier uw vraag:

Bijvoorbeeld: "Hoe kan ik een reparatieverzoek indienen?"