Buurtactiviteiten

 • Buurtfeesten en -barbecues zijn de ideale manier om in contact te komen met de buurtbewoners. Woonkwartier stimuleert dit soort bijeenkomsten dan ook graag. Dit doen wij door gratis materiaal, zoals tenten, stoelen, tafels en barbecues, in bruikleen ter beschikking te stellen.

  Lees meer
 • Wanneer u een bewonerscommissie wilt oprichten, kunt dit aangeven bij onze huurdersvereniging.

  Lees meer
 • Buurtpreventie is een middel om de leefbaarheid en veiligheid in een buurt te bevorderen. Gesteund door de gemeente, de politie en Woonkwartier zetten buurtbewoners zich in en werken actief mee aan een veilige en leefbare buurt.

  Lees meer

Problemen oplossen

 • Wanneer mensen zich structureel schuldig maken aan wangedrag, zodanig dat dit leidt tot aantasting van het woongenot van anderen, spreken we van overlast. Dat is niet het geval wanneer uw buren bijvoorbeeld een keer een feestje geven of kinderen pret hebben in een zwembadje in de tuin.

  Lees meer
 • In Nederland kent men een gedoogbeleid ten aanzien van onder andere het hebben van hennepplanten voor eigen gebruik, Dit geldt niet voor de woning die u huurt via Woonkwartier. Dit staat ponder andere beschreven in de algemene huurvoorwaarden behorende bij uw huurcontract.

  Lees meer
 • Van woonfraude is sprake als de woning ergens anders voor wordt gebruikt dan als vaste woonplek voor de huurder. De woning wordt in feite op onjuiste gronden onttrokken aan de woningmarkt. Voorbeelden zijn illegale onderverhuur of het niet bewonen van de woning.

  Lees meer
 • Stel u heeft ruzie met uw buurman. U wilt het conflict wel oplossen maar u komt er samen niet uit. In dat geval kan buurtbemiddeling een oplossing bieden. In de gemeente Halderberge en Moerdijk is buurtbemiddeling mogelijk. dat is niet het geval in de gemeente Steenbergen. Woont u in Steenbergen? In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw wijkagent.

  Lees meer

Meedenken en meedoen

 • De drie huurdersverenigingen binnen ons werkgebied vertegenwoordigen elk een deel van onze huurders. Met regelmaat overleggen we met hen over beleidszaken die op dat moment spelen, zoals bijvoorbeeld het huurbeleid, de gang van zaken rondom verhuur, de toewijzing van woningen en de onderhoudsbegroting. Ook zitten zij aan tafel als de prestatieafspraken met de gemeenten worden gemaakt.

  Lees meer

Woonomgeving

 • Wanneer u in een appartementengebouw of flat woont deelt u over het algemeen een aantal ruimten met u medebewoners. Daarbij kunt u denken aan de galerij, het trappenhuis en soms een garage. Als u geen schoonmaakkosten aan Woonkwartier betaalt, dan is het schoonhouden van deze ruimten een verantwoordelijkheid van alle bewoners.

  Lees meer
 • Iedereen is verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn eigen tuin. Wanneer alle (voor)tuinen in een straat en/of wijk er goed verzorgd uitzien, krijgt de buurt een prettigere uitstraling. Dat is niet alleen voor u, maar voor iedereen fijn.

  Lees meer
 • Huurders van garages en parkeerplaatsen moeten zich houden aan een aantal regels.

  Lees meer

Stel hier uw vraag:

Bijvoorbeeld: "Hoe kan ik een reparatieverzoek indienen?"